Tin mới nhận: Sáng ngày 27.04.2015, Trrường THCS Chu Văn An tổ chức lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương - Từ ngày 17.04.2015 đến ngày 25.04.2015, học sinh kiểm tra học kỳ 2 -