Tin mới nhận: Từ ngày 15/06/2015 đến hết ngày 18/06/2015 Trường THCS Chu Văn An bắt đầu tuyển sinh lớp 6 năm học 2015-2016 -

Trường Chu Văn An

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 - Năm học 2015-2016

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 09/06/2015 của Uỷ Ban Nhân Dân Quận 1, về huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2015- 2016, trường THCS Chu Văn An thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6, năm học 2015-2016

12/06/2015

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục năm học: 2012-2013

05/11/2012

Công khai thông tin cơ sở vật chất cơ sở giáo dục năm học: 2012-2013

05/11/2012

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học: 2011-2012

05/11/2012

Cam kết chất lượng giáo dục - năm học 2012-2013

05/11/2012

Mẫu thực hiện cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương và đạo đức Hồ Chi Minh

29/06/2012

  1